Firemní vzdělávání

Každá společnost, která chce být na trhu úspěšná, musí věnovat velkou pozornost vzdělávání a rozvoji svých zaměstnanců. Často je však těžké management přesvědčit o trvalém přínosu vzdělávání, protože měřitelnost jeho výsledků je záležitost komplexní, náročná, a bohužel změny nebývají okamžité. 

Pokud chceme, aby výsledky vzdělávání byly co nejefektivnější, je nutná důkladná analýza vzdělávacích potřeb a následně návrh efektivního systému vzdělávání. Pokud management nechce využívat odborníky, kteří mají ověřené nástroje, nesmí tyto fáze opominout. Po ukončení vzdělávání je nutné nastavit efektivní evaluační systém, který by měl obsahovat základní nástroje: vyhodnocení zpětné vazby účastníků a zadavatele, měření znalostí a dovedností v čase, hodnocení změn chování týmů a jednotlivců nebo vyhodnocení v přímé vazbě na pracovní výkony. Aby mohly být výsledky vzdělávání alespoň trochu měřitelné, je nutné vytvořit program pro podporu implementace nových poznatků v praxi. To je záležitost složitá, nicméně často přináší konkrétní změny v chování zaměstnanců.

Firemní vzdělávání je možné zajistit z vnitřních zdrojů, u menších firem má tu výhodu, že může vycházet z individuálních potřeb jedinců a vzdělávání mu takzvaně ušít na míru. Dále lze vzdělávání zajistit z vnějších zdrojů, jde o tzv. outsourcing. V České republice v současnosti existuje mnoho vzdělávacích agentur, které nabízející firemní vzdělávání v oblastech jako jsou například IT, manažerské kurzy, psychologie prodeje nebo cizí jazyky. Je nutné si vybrat takovou vzdělávací agenturu, která dbá na zjištění vzdělávacích potřeb účastníků a snaží se vše zharmonizovat s celkovým klimatem a kulturou firmy.

Aby firemní vzdělávání bylo efektivní, je nutné nastavit atmosféru otevřenosti a důvěry mezi jednotlivými aktéry vzdělávání. Důležitá je také vnitřní motivace účastníků vzdělávání. Se všemi těmito proměnnými je nutné citlivě pracovat a hledat optimální cesty pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů. Při jejich nalezení nelze než jen se radovat společně s Prof. Josefem Koubkem, který píše, že „…zkušenosti ukazují, že je to nejefektivnější nástroj flexibilizace a udržení konkurenceschopnosti firmy.“ (Koubek, 2007 - Personální práce v malých a středních firmách, Praha: Grada Publishing)

Pavla Šímová, consultant ve společnosti BILLANC PARTNERS ČR