Koučing vs. Mentoring

Uspěchaná doba a ráz dnešní společnosti mnohé z nás semelou a zavedou na scestí, ze kterého najednou nevíme kudy kam.  Každý z nás už se několikrát ocitl v situaci, kdy nevěděl co dělat, na koho se obrátit a jak situaci vlastně vyřešit.

Jednou z možností, která nám ukáže cestu, kterou jít, je koučing. Hlavní myšlenkou koučingu je forma spolupráce kouče a koučovaného. Celý koučing je založen na takovém principu, aby si koučovaný na svou odpověď přišel sám. Na kouči je, aby ho ke správné odpovědi dovedl. Sami se známe nejlépe a proto i správné řešení víme jen my, jen ta cesta, která k němu vede je složitá – a právě proto je tady kouč.

Vědět, kterou cestou se vydat a jak jednat je velkou výhodou jak v našem soukromém, tak i pracovním životě. Být si jistý sám sebou nám dává sílu postrkovat i druhé a vést je k cíli. Taková schopnost se odrazí ve všech sférách našeho života a mnohé nám ulehčí. 

Mentoring je metodou, která spočívá ve spolupráci dvou lidí: mentora a mentorovaného. Kdy mentor mentorovanému předává své znalosti a zkušenosti a ten na oplátku přináší pro mentora nový vhled na situaci a možnou inspiraci. Mentoring se typicky hodí pro adaptační procesy nově nastupujících zaměstnanců do firmy, či sdílení interních vědomostí ve společnosti

Nepleťme si tedy tyto dva pojmy a nezaměňujme je. Pokud chcete podpořit osobní rozvoj, obraťte se na dobrého a zkušeného kouče. Pokud máte pocit, že máte mezery ve zkušenostech a poznatcích obraťte se na svého mentora, kterým může být zkušenější kolega či kamarád.

Kateřina Černostová, marketing and office assistant ve společnosti BILLANC PARTNERS ČR