Seminář z pracovního práva

Button

 

Program semináře z pracovního práva

Rekodifikace občanského zákoníku

Připravte se včas na změny v občanském zákoníku, které nabudou platnosti od ledna 2014. Seminář z pracovního práva je koncipován tak, aby Vás vtáhnul do dané problematiky, řešil Vaše konkrétní problémy a přizpůsobil se Vašim potřebám. Proto velikost skupiny činí maximálně 6 osob

-> Nepodceňte ukončování pracovního poměru ve zkušební době, pro vaši firmu by to mohlo mít nedozírné následky!

Pokud totiž nestihnete rozvázat se zaměstnancem ve zkušební době pracovní poměr písemně, platí od 1. ledna zásada, že k takovému rozvázání se vůbec nebude přihlížet. Zaměstnanec pak může kdykoli přijít a žádat o přidělování práce příp. nárokovat doplatek náhrady mzdy za nepřidělování práce. Není přitom vůbec nutné, aby současně podával žalobu na neplatnost zrušení pracovního poměru.  Jak je to možné? To se dozvíte na našem semináři věnovanému dopadům nového občanského zákoníku na pracovní právo.

-> Vyhněte se veškerým unáhleným rozhodnutím, které nebudete mít podložené a zcela ošetřené - takové jednání by Vás mohlo dohnat a mít pro Vás až fatální následky. 

 

Kurz je jednodenní ve dvou blocích:

9:00 – 11:00

půl hodinová pauza

11:30 – 13:00 

 

Účastníkům našich kurzů nabízíme v době po konání kurzu pracovně právní servis a konzultace v oblasti lidských zdrojů

Komu je tento kurz určen? Zejména personalistům, vedoucím pracovníkům, jednatelům, mzdovým a finančním účetním, malým a středním podnikatelům, všem, kdo přicházejí do kontaktu s lidmi, komunikují s úřady, jsou odpovědní za kontroly u zaměstnavatelů a při své práci potřebují přehled o oblasti lidských zdrojů z pohledu vedeních povinných i nadstavbových agend a pracovního práva. 

 

Na našem semináři se dozvíte např.:

  • Jak správně uzavírat pracovní smlouvy po 1. lednu 2014 včetně toho, jakým ustanovením bude potřeba věnovat zvýšenou pozornost a jaká ustanovení z dosavadních smluv by rozhodně neměla být přebírána;
  • Jaké nové povinnosti má zaměstnavatel před vznikem pracovního poměru
  • Jaká ustanovení občanského zákoníku by měl znát každý zaměstnavatel,  personalista či mzdová účetní, aby ochránili firmu před vznikem zbytečných budoucích sporů se zaměstnanci
  • Jak nechybovat při rozvázání pracovního poměru se zaměstnanci z pohledu nové právní úpravy, formulace výpovědních důvodů, důsledky neplatného ukončení pracovního poměru
  • Jak se změní pravidla pro srážky ze mzdy nebo jiných příjmů
  • Jaká nová pravidla zavádí zákon pro započtení pohledávek na mzdu zaměstnance
  • Jaké nové možnosti mají zaměstnavatelé při uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou
  • Jak se budou nově počítat lhůty, promlčení a  zánik práv

 

DATUMSEMINÁŘ Z PRACOVNÍHO PRÁVAZAČÁTEKKONECCENAPŘIHLÁŠKA
16.5.2016 seminář z pracovního práva  9:00  13:00 2 800,-  PŘIHLÁSIT SE

 Uvedené ceny jsou bez DPH.

 Button